Ταξίδι στο Δουβλίνο των

  Oscar Wilde

Samuel Beckett

James Joyce

Ταξίδι στις Σπέτσες του

John Fowles